home">home

Home

Het gaat om talent

Proefwerkcijfers, toetscijfers, rapportcijfers. Al deze cijfers geven een beeld van de cognitieve vaardigheden van een kind. Cijfers zijn waardevol. Veel leerlingen en ouders baseren er hun keuze voor een opleiding op.

Maar cijfers zeggen niet alles

Naast cognitieve capaciteiten beschikt elk kind over andere talenten. Ster*k Advies brengt alle kwaliteiten en talenten van kinderen in beeld, aan de hand van door ons ontwikkelde KinderKernCompetenties. We richten ons op leerlingen en docenten omdat juist de samenwerking bepalend kan zijn voor succes.

De basis is zelfreflectie

We leren kinderen naar zichzelf kijken. Hun eigen kwaliteiten en talenten herkennen en benoemen. Dit zorgt voor een positief en realistisch zelfbeeld.

Het kind voelt zich gewaardeerd en geaccepteerd en het zelfvertrouwen neemt toe. Zo ontstaat een stevige basis voor verdere groei.

Voor school, leerkracht, leerling én ouders

Ster*k Advies maakt de talentgerichte onderwijsbenadering toegankelijk voor iedereen: de school, de leerkracht, de ouders en natuurlijk de leerling zelf. We werken met simpele, intuïtieve en tot de verbeelding sprekende methodes, steeds weer verrassend en vernieuwend. De aanpak is gebaseerd op controleerbaar wetenschappelijk onderzoek.

 

Comments are closed.